Enter Title

Statutul FRP

Capitolul VI
prevederi finale

Art. 69 Prezentul statut se completeaza prin regulamentul general al Federatiei si prin regulamentele consiliilor si comisiilor descrise în prezentul statut.
Art. 70 Regulamentul general este adoptat de adunarea generala cu majoritate absoluta.
Art. 71 În caz de adoptare a unor norme ce sunt în contradictie sau neconcordante în regulamentele Federatiei prevederile statutare primeaza în fata regulamentului general si prevederile regulamentului general primeaza în fata regulamentelor comisiilor. Alte neconcordante si contradictii sunt solutionate de consiliul director sau de adunarea generala în functie de subordonarea organului respectiv.


Federaţia Română de Psihoterapie
Regulamentul general
(ghid general de funcţionare)

2. Certificatul european de psihoterapeut (CEP)
a) CEP se poate ridica de la secretariatul FRP, de catre persoanele  persoanele interesate, inscrise in registrul FRP pentru psihoterapeuti cu practica independenta.
b) Actele si procedurile necesare pentru eliberarea CEP sunt publicate pe pagina de web a federatiei si revizuite periodic in conformitate cu cerintele EAP.

 

Certificatul European de Psihoterapeut

Cum sa aplicam?
Certificatul European de Psihoterapeut (CEP) a fost instituit de Asociatia Europeana de Psihoterapie (EAP) cu sediul la Viena, in urma adunarii generale din iunie 1997 de la Roma. In absenta unei reglementari nationale in majoritatea tarilor din Europa (ca si, de altfel, in Romania) el vizeaza o contributie adusa la instituirea unui nivel de formare avansat si comparabil in toate tarile europene (3200 de ore, in 7 ani de studiu, din care 3 ani de propedeutica si 4 ani intr-o metoda recunoscuta de psihoterapie). El este menit sa incurajeze schimbul de profesionisti si libera lor circulatie in tarile Europei si primeste, in acest sens, incurajari din patea Comisiei de la Bruxelles („guvernul” european), careia i a fost inaintata o Platforma Comuna pentru Psihoterapie (Directiva asupra Recunoasterii Calificarilor Profesionale - 7 septembrie 2005 - 2005/26/EC).
CEP este adoptat, in prezent, de catre reprezentantii organismelor de psihoterapie din 46 de tari al Europei. La ora actuala exista aproximativ 3000 de detinatori ai CEP. Acesta este conferit de catre EAP, la recomandarea Organizatiei Nationale de Acreditare (NAO), care in Romania este Federatia Romana de Psihoterapie si cu aprobarea Organismului European de Acreditare (EWAO) care reprezinta metoda respectiva sau de comisia ad hoc a EAP (GAP – Grandparenting Advisory Panel, pentru metode de psihoterapie care nu au o EWAO).
Federatia Româna de Psihoterapie (FRP), membra a Asociatiei Europene de Psihoterapie (EAP) are statutul de Organizatie Nationala de Acreditare (NAO). In aceasta calitate, FRP, prin Comisia Profesionala, a început activitatea de evaluare si recomandare a psihoterapeutilor români pentru dobândirea Certificatului European de Psihoterapeut. Intr-o prima etapa, Certificatul European de Psihoterapeut (CEP) a fost acordat în România celor care îndeplinesc criteriile de certificare prin “grandparenting”, urmând ca în prezent si în viitor dobândirea acestui certficat sa se faca pe baza parcurgerii etapelor de formare caracteristice fiecarei modalitati psihoterapeutice (in acord cu regulamentele respectivei EWAO).
In conformitate cu practicile internationale, cu standardele EAP, precum si în acord cu prevederile Regulamentului Comisiei Profesionale a FRP, certificarea prin “grandparenting” a fost incheiata la sfarsitul anului 2004.

Pâna în prezent, Comisia Profesionala a FRP a certficat pe plan national, (incepand din 1997 si continuand cu 2002 si 2003) prin procedeul de “grandparenting” urmatorii psihoterapeuti:
Teofil Nicolae Andriescu - Psihoterapie cognitiv-comportamentala
Ileana Botezat Antonescu - Psihoterapie psihanalitica
Augustin Cambosie - Psihoterapie psihanalitica
Ion Dafinoiu - Hipnoza clinica, relaxare si terapie ericksoniana
Alfred Dumitrescu - Psihoterapie psihanalitica
Marta Eisikowits - Psihoterapie pozitiva
Virgil Enatescu - Bio-feed-back
Cristian Furnica - Analiza existentiala si logoterapie
Irina Holdevici - Psihoterapie prin hipnoza
Bogdan Lucaciu - Psihoterapie existentiala
Eugen Papadima - Psihoterapie psihanalitica
Silvia Papadima - Psihoterapie psihanalitica
Radu Teodorescu - Psihoterapie comportamentala si cognitiva
Jeno Laszlo Vargha - Hipnoza eriksoniana
Albert Veress - Grupuri Balint
Mihaela Minulescu - Psihologie analitica (Jung)
Diana Theodora Mihaianu - Analiza tranzactionala
Oltea Joja - Psihoterapie cognitiv-comportamntala
Iolanda Mitrofan - Psihoterapie experientiala

La Vilnius (iulie 2005) s-a luat decizia armonizarii regulilor de grandparenting pentru acele scoli/modalitati de psihoterapie care nu au inca o EWAO care sa ii reprezinte, recomandandu-se:
    * 2 ani sau 250 ore de terapie personala
    * 4 ani de formare intr-o metoda recunoscuta sau echivalenta
    * 5 ani de practica sau 1500 ore
    * evaluare din partea unui Comitet National compus din minimum 3 experti din diferite metode de psihoterapie
Pana in momentul de fata, detinatori ai CEP sunt urmatorii:
Psihoterapie psihanalitica:
   1. Ileana Botezat-Antonescu
   2. Augustin Cambosie
   3. Daniela Irimia
   4. Georgiana Ivanescu
   5. Sanda Lepoiev
   6. Adrian Iuliu Monoranu
   7. Eugen Papadima
   8. Silvia Papadima
   9. Miruna Stoca
  10. Rita Mariana Teodoru
  11. Elena Maria Olteanu

Psihoterapie pozitiva:
   1. Liana Don
   2. Gabriela Hum-Ursachi
   3. Antonella Daniela Matei
   4. Codruta Angela Visan
   5. Adina Singalievici
   6. Steluta Palade
   7. Marta Eisikovics
   8. Emese Irma Grosz
   9. Tomina Adriana Bucur
  10. Simona Surugiu Florea
  11. Cristina Gombos

Gestalt - terapie:
   1. Carmen Beyer
Psihoterapie sistemica familiala:
   1. Zoltán Kónya
   2. Ágnes Kónya
   3. Sanda Luminita Mihai
   4. Silvia Trandafir

Psihoterapie adleriana:
   1. Lenuta Aurica Rusti
   2. Maria Ramona Covrig
   3. Elena V. Serban
   4. Anda Pacurar

 

DETALII CU PRIVIRE LA OBTINEREA CERTIFICATULUI EUROPEAN DE PSIHOTERAPEUT

Pot solicita Certificatul European de Psihoterapeut psihoterapeutii care poseda o competenta profesionala la nivelul CEP sau care sunt in posesia Certificatului national de Psihoterapeut independent eliberat de FRP (practica independenta) in una din modalitatile de psihoterapie recunoscute. Durata totala a trainingului nu poate fi mai putin de 3200 ore, intinse pe durata a minim 8 ani, primii 4 ani  fiind echivalentul absolvirii unei forme de invatamant superior.
EAP in colaborare cu FRP (NAO) si EWAOs determina proportia trainingului ce trebuie incheiat inainte ca CEP sa fie oferit.  Trainingul trebuie sa includa criteriile EAP de formare profesionala de baza si include:
- Experienta psihoterapeutica personala (dezv. personala) ce trebuie sa includa analiza personala, experienta proprie, si alte metode ce implica elemente de introspectie, terapie sau experienta personala (nu mai putin de 250 ore)
- Studiu teoretic : o parte din cursuri sunt generale si o parte sunt specifice psihoterapiei. Studiu teoretic ce se intinde pe 4 ani de pregatire specifica in psihoterapie trebuie sa includa teorii ale dezvoltatii umane dea lungul evolutiei sale, intelegerea altor tipuri de psihoterapii, teoria schimbarii, intelegerea problemelor sociale si culturale in relatie cu psihoterapia, teorii ale psihopatologiei, teorii legate de metode si interventii in psihoterapie
- Training in psihoterapie: aceasta parte va include suficienta practica sub supervizare intr-o modalitate psihoterapeutica si va fi de cel putin 2 ani.
- Practica profesionala /clinica ce trebuie sa ofere experienta adecvata in rezolvarea problemelor psihosociale si colaborarea cu alti specialisti din domeniul sanatatii mintale.
- Supervizarea, trainingul si, unde este cazul, psihoterapia personala trebuie sa fie oferita de practicieni ce indeplinesc criteriile EAP.

In acest scop, persoanele interesate sunt invitate a se adresa Comisiei Profesionale a FRP - Comitetul de Certificare Europeana (Eugen Papadima,email: epad2002@yahoo.com, Ion Dafinoiu, email:dafinoiu@uaic.ro si Ramona Covrig, email: ramona_covrig@yahoo.com ) sau pe cale electronica cu un dosar ( 2 dosare in limba romana si 3 dosare in limba engleza) cuprinzand urmatoarele acte:
1) Un CV (în limbile româna si engleza). Va rugam sa puneti accent pe pregatirea in psihoterapie, practica profesionala si supervizare. CV trebuie sa cuprinda:             
* informatii personale (nume prenume, adresa, tel/fax, emails, website, data nasterii)
* informatii despre studiile universitare si postuniversitare, traininguri si diplomele obtinute specificand durata in timp (daca certificatele sunt in alta limba decat limba engleza acestea vor fi traduse in engleza);
* informatii despre terapia personala de formare : numele psihoterapeutului, metoda psihoterapeutica, natura sedintelor (individual sau în grup), frecventa si durata sedintelor, numarul total de sedinte întreprinse, durata terapiei ;
* informatii despre training in psihoterapie: numele si pozitia organizatiei (membra a……) ce a oferit programul de pregatire in psihoterapie; perioada si orele de desfasurare; formatorii (nume, calificari,modalitatea psihoterapeutica.
* informatii despre supervizare: numele supervizorului/supervizorilor, metoda terapeutica supervizata, natura supervizarilor (individual sau în grup), frecventa si durata sedintelor, numarul total al sedintelor, perioada/perioadele supervizarii
* informatii despre practica profesionala: perioada/perioadele de practica, locul practicii (spital, policlinica, cabinet privat, alte unitati de sanatate mintala), numarul de ore saptamânale, metoda aplicata, categorii de pacienti tratati. Numarul total de ore de practica de psihoterapie
* daca aplicantul este formator supervizor sau desfasoara cursuri de formare profesionala continua sunt necesare detalii despre aceste activitati
* daca aplicantul are publicatii în domeniul metodei de psihoterapie practicate sunt necesare detalii ;
*  Este necesara si o pagina cu un rezumat clar si concis cu privire la orele de training, orele de supervizare, psihoterapia personala, orele si anii de practica psihoterapeutica.
*   Se insumeaza Total ore de psihoterapie personala+Total ore de formare in psihoterapie+Total ore de practica ca psihoterapeut+Total ore de supervizare
2) Acordul asociatiei europeane de profil (EWAO) la care este afiliata asociatia nationala, in legatura cu solicitarea CEP.  Reprezentanti EWAO
3) Copii dupa diplome, atestate de formare, de supervizare ( daca sunt documente in alte limbi afara de limba engleza acestea vor fi traduse in engleza)
4) 3 fotografii recente 6x9 (eventual digitale).
5) Declaratie de acceptare a Codului de deontologie al EAP si a Declaratiei de la Strasbourg.
6) Dovada expedierii  (OP scanat) unei sume echivalente cu 25 de euro catre FRP sau direct la sedinta Comisiei Profesionale, reprezentand taxa de examinare a dosarului care va fi adresat, dupa caz, EAP (EWAOC sau GAP, dupa caz), în contul: BCR – Filiala Pantelimon - 2511.1-3086.1/ROL
7) Taxa pentru Registrul European: 25 Euro (taxa de examinare). In momentul acordarii CEP se plateste taxa membru catre EAP.
Dosarul personal va fi trimis via e-mail sau cu confirmare de primire la sediul FRP, pe adresa: Str. Vasile Lascar 18, et 4, ap 29, sector 2 Bucuresti, sau va fi adus personal la sedinta Comisiei Profesionale.

Date suplimentare la e-mail:  ramona_covrig@yahoo.com, epad2002@yahoo.com
Formularele de inscriere