Enter Title

Statutul FRP

Capitolul VI
prevederi finale

Art. 69 Prezentul statut se completeaza prin regulamentul general al Federatiei si prin regulamentele consiliilor si comisiilor descrise în prezentul statut.
Art. 70 Regulamentul general este adoptat de adunarea generala cu majoritate absoluta.
Art. 71 În caz de adoptare a unor norme ce sunt în contradictie sau neconcordante în regulamentele Federatiei prevederile statutare primeaza în fata regulamentului general si prevederile regulamentului general primeaza în fata regulamentelor comisiilor. Alte neconcordante si contradictii sunt solutionate de consiliul director sau de adunarea generala în functie de subordonarea organului respectiv.


Federaţia Română de Psihoterapie
Regulamentul general
(ghid general de funcţionare) 

5. Registrul de acte pentru membrii fondatori, membrii asociati si membrii acreditati
a) Registrul de acte pentru membrii fondatori, membrii asociati si membrii acreditati va cuprinde pentru fiecare membru al FRP urmatoarele acte:
- actul constitutiv,
- statutul,
- actele aditionale,
- codul de inregistrare fiscala,
- certificatul de inscriere in registrul asociatiilor si fundatiilor.
b) Registrul va fi adus la zi cel putin o data pe an cu ocazia adunarii generale ordinare.
c) Administrarea registrului de acte va fi in sarcina secretarului general al FRP.
d) Actele se vor depune ca fotocopie; la solicitarea secretariatului FRP se vor depune fotocopii legalizate.