Enter Title

Statutul FRP

Capitolul III
membrii Federaţiei

Art. 13 Membrii Federaţiei sunt: membrii fondatori, membrii asociaţi, membrii acreditaţi,  membrii de onoare şi membrii colaboratori.

Art. 15 Membrii asociaţi sunt persoanele juridice ce au ca scop sau obiectiv formarea şi perfecţionarea profesională, teoretică şi clinică a psihoterapeuţilor. Acestea pot deveni membri asociaţi ai Federaţiei pe baza unei protocol de aderare, cu angajamentul respectării statutului Federaţiei şi numai cu acordul adunării generale a Federaţiei.

Art. 19 Drepturile şi îndatoririle membrilor sunt de a respecta prevederile prezentului statut şi pe cele stabilite prin regulamentele Federaţiei.
Art. 20 Membrii fondatori şi membrii asociaţi au îndatorirea de a achita taxele stabilite de Federaţie.

 

Membrii asociaţi

(A1) Asociatia de Psihoterapii Cognitive si Comportamentale din Romania
(A2) Asociatia de Psihoterapie prin Relaxare, Simboluri si Hipnozã
(A3) Asociatia pentru Psihologie si Psihoterapie Adlerianã din România (APPAR)
(A4) Asociatia Românã de Hipnozã Clinicã, Relaxare si Terapie Eriksoniana
(A5) Asociatia Româna de Psihologie Analitica
(A6) Asociatia Românã de Psihoterapie Centrata pe Persoana (ROGERS)
(A7) Asociatia Românã de Psihoterapie Psihanaliticã (ARPP)
(A8) Asociatia Românã de Terapie Cognitiv-Comportamentalã:
(A9) Asociatia Românã de Terapie Comportamentalã si Cognitiva
(A10) Asociatia Româna de Psihodrama Clasica (ARPsiC)
(A11) Societatea de Psihodramã - J.L.Moreno (SPJLM)
(A12) SAEL Romania (Societatea de Analizã Existentialã si Logoterapie din Romania)
(A13) Societatea Romana de Analiza Tranzactionala
(A14) Societatea de Psihoterapie Experientiala din Romania (SPER)
(A15) Asociatia de Terapie Familiala
(A16) Asociatia de Psihoterapie Pozitiva
(A17) Societatea de Gestalt Terapie din Romania
(A18) Asociatia Romana de Analiza Tranzactionala:
(A19) Asociatia de Psihoterapia Familiei si a Cuplului:
(A20) Asociatia de Terapie Cognitiv-Comportamentala si Interpersonala:
(A21) Asociatia de Terapie Familiala Sistemica Cluj:
(A22) Institutul de Terapie Familiala si Practica Sistemica Areopagus:
(A23) Asociatia Romana de Terapie Familiala si Sistemica:
(A24) "Pro Familia" Asociatia de Terapie Familiala:
(A25) Asociatia NLP Professional:
(A26) Asociatia DIANOIA
(A27) Asociatia Institutul de Psihologie si Psihoterapie Adleriana
(A28) Institutul Roman de Psihoterapie Integrativa
(A29) Asociatia de Psihoterapie Integrativa