Enter Title

Statutul FRP

Capitolul V
organele de conducere, administrare şi control

Art. 64 Comisia de supraveghere este forumul de supraveghere generală a activităţii Federaţiei.
Art. 65 Membrii comisiei de supraveghere sunt membrii activi ce au deţinut la un moment dat, pe durata unui întreg mandat, funcţia de preşedinte al Federaţiei şi şi-au manifestat dorinţa de a fi membri ai acestei comisii. Sunt confirmaţi sau revocaţi de către adunarea generală cu majoritate absolută. Mandatul membrilor comisiei de supraveghere este de 5 (cinci) ani.
Art. 66 Comisia de supraveghere poate cere consiliului director convocarea adunarii generale extraodinare în cazul încălcării prevederilor prezentului statut sau a regulamentelor de funcţionare a Federaţiei.     
Art. 67 Comisia de supraveghere îşi poate întocmi un regulament intern de funcţionare ce trebuie validat de adunarea generală.

Membrii comisiei de supraveghere
Ioan Cristian Nicolae FURNICA
Augustin CAMBOSIE
Ileana BOTEZAT ANTONESCU