Enter Title

 

Statutul FRP

Capitolul V
organele de conducere, administrare şi control

Art. 68 Comisiile specializate sunt comisii înfiinţate de către consiliul director sau de adunarea generală ce au ca scop organizarea unui anumit domeniu de activitate al Federaţiei. Activitatea acestor comisii este reglementată prin regulamente de către organul Federaţiei ce le înfiinţează.
 

Comisia pentru etică, disciplină şi deontologie profesionala

 
Stelian CINTEA, coordonator
Agnes KONYA, membru
Silvia PAPADIMA, membru
Ana-Maria FURNICA, membru
Bogdan Ion CEZAR, membru

e-mail: frp.comisiaetica@gmail.com