Enter Title

 

Statutul FRP

Capitolul V
organele de conducere, administrare si control

Art. 68 Comisiile specializate sunt comisii înfiintate de catre consiliul director sau de adunarea generala ce au ca scop organizarea unui anumit domeniu de activitate al Federatiei. Activitatea acestor comisii este reglementata prin regulamente de catre organul Federatiei ce le înfiinteaza.

 

COMISIA PENTRU ORGANIZAREA REUNIUNILOR SI MANIFESTARILOR CU CARACTER STIINTIFIC

Adriana OACHIS, director  
0040 741 335 577
Mara PRICEPUTU, membru
0040 21 232 37 86, 0040 744 841 123
Bogdan LUCACIU, membru
0040 744 310 800
Johanna HEGYI, membru
relax_ro@yahoogroups.com