Registrul de acte

Statutul FRP
Capitolul VI
Prevederi finale

Art. 69 Prezentul statut se completează prin regulamentul general al Federației și prin regulamentele consiliilor și comisiilor descrise în prezentul statut.
Art. 70 Regulamentul general este adoptat de adunarea generală cu majoritate absolută.
Art. 71 În caz de adoptare a unor norme ce sunt în contradicție sau neconcordanțe în regulamentele Federației prevederile statutare primează în fața regulamentului general și prevederile regulamentului general primează în fața regulamentelor comisiilor. Alte neconcordanțe și contradicții sunt soluționate de consiliul director sau de adunarea generală în funcție de subordonarea organului respectiv.


Federaţia Română de Psihoterapie
Regulamentul general
(ghid general de funcţionare) 

5. Registrul de acte pentru membrii fondatori, membrii asociați și membrii acreditați
a) Registrul de acte pentru membrii fondatori, membrii asociați și membrii acreditați va cuprinde pentru fiecare membru al FRP următoarele acte:
- actul constitutiv,
- statutul,
- actele adiționale,
- codul de înregistrare fiscală,
- certificatul de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor.
b) Registrul va fi adus la zi cel puțin o dată pe an cu ocazia adunării generale ordinare.
c) Administrarea registrului de acte va fi în sarcina secretarului general al FRP.
d) Actele se vor depune ca fotocopie; la solicitarea secretariatului FRP se vor depune fotocopii legalizate.