Membri colaboratori

Statutul FRP

Capitolul III
Membrii Federaţiei

Art. 13 Membrii Federaţiei sunt: membrii fondatori, membrii asociaţi, membrii acreditaţi, membrii de onoare şi membrii colaboratori.

Art. 18 Membrii colaboratori sunt persoanele fizice sau juridice ce îşi manifestă interesul de a participa la realizarea proiectelor Federaţiei. Colaborarea se va face pe bază de contract.