ASP.netCBeyond Cloud Services - Smart Hosting, Smart ChoicesTelerik - Deliver more than expectedExact TargetWindows Live - Click here for developer resourcesRedgateApplied Innovations - Hosting with freedom to growArrow Consulting & Design

IN ATENTIA:

MEMBRILOR AFILIATI AI FEDERATIEI ROMANE DE PSIHOTERAPIE

  

CONVOCATOR

 

Adunarea Generala a Federatiei Romane de Psihoterapie (“Federatia”)

 

emis in data de 14.12.2015

Va aducem la cunostinta ca, in conformitate cu prevederile art. 30 din Statutul Federatiei, Consiliul Director a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare pentru ziua de 16 ianuarie 2016, ora 13:00, la Uzin Export, B-dul Iancu de Hunedoara nr.8, Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Stabilirea validitatii adunarii generale conform cerintelor Statutului;
 2. Desemnarea secretarului de sedinta;
 3. Prezentarea si aprobarea raportului Presedintelui, precum si a raportului Comisiei de Cenzori;
 4. Descarcarea de gestiune a Consiliului Director;
 5. Alegerea membrilor Consiliului Director, inclusiv a Presedintelui acestuia;
 6. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori, Comisiei Profesionale, Comisiei pentru Etica si Comisiei de Supraveghere;
 7. Votarea asociatiilor acreditate de Comisia profesionala;
 8. Desemnarea persoanelor mandatate in vederea exercitarii dreptului de semnatura in banca;
 9. Modificari la Statutul Federatiei si adoptarea noului Statut;
 10. Intocmirea si semnarea Actului Aditional de modificare a Statutului Federatiei;
 11. Diverse;
 12. Semnarea procesului verbal al Adunarii Generale al Federatiei.

In conformitate cu art. 31, reprezentarea membrilor acreditati este facuta prin delegati stabiliti de forumul de conducere al fiecarui membru acreditat in parte. In vederea unei mai bune pregatiri a Adunarii Generale va rugam sa ne transmiteti pana la data de 12.01.2016 numele si prenumele delegatului oficial care participa la Adunarea Generala, precum si functia pe care o detine in unitatea dumneavoastra si documentele care atesta aceasta calitate.

Precizam ca este necesar ca delegatia unei asociatii sa prezinte, la inceputul sedintei, o copie dupa actul aditional care certifica dreptul delegatilor de a reprezenta asociatia sau o delegatie de imputernicire din partea consiliului director sau adunarii generale a asociatilor, precum si copii dupa actele aditionale ale asociatiei survenite de la ultima adunare generala a FRP.

Mentionam faptul ca, potrivit art. 31, numai unul dintre delegati are drept de vot in adunarea generala.

 

  

Cu stima,

Consiliul Director al FRP

Presedinte

Dana Dragoteanu

 

 

 

Ordinea de zi a sedintei Comisiei Profesionale a FRP

  16 ianuarie 2016, ora 11.00

  Uzin Export, B-dul Iancu de Hunedoara nr.8, sala Rubin     

          

 

 1. Inmanarea diplomelor de certificare solicitate de catre unele asociatii ale FRP.

   

 2. Analizarea dosarului de acreditare a ,, Asociatiei Centrul de Formare si Terapie pentru Copil, Cuplu si Familie’, reprezentata in cadrul Comisiei de catre  presedintele asociatiei Crina Marcu. Discutii. Supunere la vot.

   

   

 3. Analizarea dosarelor candidatilor pentru certificarea FRP individuale prin echivalarea , pentru Oana Maria Popescu, Loredana Ileana Viscu si Silvia Georgiana Gane, membri ai Asociatiei de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa, acreditati de catre EAIP (Asociatia Europeana de Psihoterapie Integrativa), asociatie membra a EAP. Discutii. Supunere la vot.

   

 4. In cazul acceptarii certificarii individuale vom analiza dosarul de acreditare al ,,Asociatiei de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa,, reprezentata in cadrul Comisiei de catre presedintele asociatiei, dr. Oana Maria Popescu.  Discutii libere, Supunere la vot. Asociatia va forma psihoterapeuti in metoda Psihoterapie Integrativa.

  Informatii despre Asociatie puteti gasi la http://www.psihoterapie-integrativa.euhttp://www.psihoterapia.eu.

   

 1. Raportul de activitate al Comisiei Profesionale in perioada martie 2014- ianuarie 2016.

   

 2. Alegeri in Comisia Profesionala:

·      Președinte al Comisiei Profesionale

·      Secretar al Comisiei Profesionale

 

 Ședința va fi condusa de D-na Ramona Covrig, secretar in exercițiu al CP.