Enter Title

Statutul FRP

Capitolul VI
prevederi finale

Art. 69 Prezentul statut se completeaza prin regulamentul general al Federatiei si prin regulamentele consiliilor si comisiilor descrise în prezentul statut.
Art. 70 Regulamentul general este adoptat de adunarea generala cu majoritate absoluta.
Art. 71 În caz de adoptare a unor norme ce sunt în contradictie sau neconcordante în regulamentele Federatiei prevederile statutare primeaza în fata regulamentului general si prevederile regulamentului general primeaza în fata regulamentelor comisiilor. Alte neconcordante si contradictii sunt solutionate de consiliul director sau de adunarea generala în functie de subordonarea organului respectiv.


Federaţia Română de Psihoterapie
Regulamentul general
(ghid general de funcţionare)

4. Registrul evenimentelor stiintifice/profesionale
a) Registrul evenimentelor stiintifice/profesionale cuprinde titlul manifestarii, numele organizatorilor, date de contact, perioada de desfasurare a evenimentului,  numarul de puncte echivalente de educatie profesionala acordate de FRP, numarul de puncte/credite acordate de CPR sau CMR dupa caz.
b) Registrul evenimentelor stiintifice/profesionale va fi facut public prin pagina de web a FRP si adus la zi trimestrial.
c) Inscrierea evenimentelor in acest registru se va face cu minim 6 luni in avans pentru congrese si minim 2 luni in avans pentru celelalte evenimente, la cererea asociatiilor membre FRP.
d) Punctele echivalente de formare profesionala continua sunt acordate de comisia profesionala a FRP pentru fiecare eveniment in parte (nu se acorda PEFPC pentru evenimentele cuprinse in programele de formare) dupa cum urmeaza:
- congrese IE (indice de expunere) x 1 PEFPC/ 1h congres,
- alte evenimente: simpozioane, tabere de vara, mese rotunde, etc IE x 0.75PEFPC/ 1h.
- in cazul manifestarilor internationale IE este 1.5, pentru manifestarile nationale IE este 1.0, pentru manifestarile locale IE este 0.5.
e) Pentru inscrierea evenimentelor in registrul FRP se va pecepe o taxa de secretariat de 50 RON. Aceasta taxa poate fi modificata cu acordul consiliului director.
f) Administrarea registrului psihoterapeutilor va fi in sarcina secretarului comisiei profesionale a FRP.