Asociații

Statutul FRP

Capitolul V
organele de conducere, administrare şi control

Art. 57 Comisia de Cenzori este formată din trei membri numiţi de adunarea generală. Membrii comisiei de cenzori au mandat de 5 (cinci) ani. Atribuţiile şi îndatoririle comisiei de cenzori sunt cele prevăzute de lege.

 

Membrii comisiei de cenzori*
mandatul 2007-2012
Maria TANASE
Ligia LECA
Mariana COSTEA