Mihaela Minulescu

Introducere in analiza Jungiana

Cuprins

JUNG: REPERE ISTORICE
1.1. Repere istorice ale începutului de secol XX
1.2. Cronologia vieţii lui Jung
1.3. Conceptele psihologiei analitice
1.4. Divergenţa Jung – Freud
1.5. Postjungieni: dezvoltări contemporane

STRUCTURA ŞI DINAMICA PSIHICĂ
2.1. Condiţia psihologiei
2.2. Aspecte privind structura psihicului
2.3. Aspecte ale dinamicii psihice
2.3. Labirintul, rătăcire şi revenirea la suprafaţă

INDIVIDUARE, SENSUL EXISTENŢIAL
3.1. Conceptul de individuare apare la Jung
3.2. Procesul de individuare şi demersul analitic
3.3. Individuarea ca scop al analizei
3.4. Individuarea ca proces care se manifestă şi durează de-a lungul vieţii
3.5. Formarea şi dezvoltarea eului; relaţia eu – sine
3.6. Axa Eu – Sine şi ciclul vieţii psihice

ASPECTE FUNDAMENTALE ALE ANALIZEI JUNGIENE
4.1. Scopul şi arta analizei jungiene
4.2. Dimensiunea religioasă a analizei
4.3. Conceptul de suflet la Jung
4.4. Conceptul de spirit
4.5. Relaţia eu – Sine în viziunea ideilor despre religie din ultimele opere de sinteză

REPERE CADRU ALE TERAPIEI JUNGIENE
5.1 Cadrul analitic jungian favorizează funcţia transcendentă
5.2. Frecvenţa întâlnirilor analitice
5.3. Organizarea cadrului depinde de caracteristicile cazului individual
5.4. Evaluarea pacientului
5.5. Rolul analistului în crearea structurii analitice
5.6. Condiţii ale tratamentului analitic
5.7. Modalităţi de atacare a cadrului analitic
5.8. Ruperea cadrului terapeutic
5.9. Sfârşitul terapiei

TEHNICA TRANSFERULUI. CONTRATRANSFERUL
6.1. Proiecţia în terapie
6.2. Tehnica transferului
6.3. Implicarea viselor în analiza transferului
6.4. Tehnica contratransferului
6.5. Rezistenţă şi contrarezistenţă

PROBLEMATICA INTEGRĂRII IDENTITĂŢII
7.1. Dinamica imaginii identităţii eului
7. 2. Identitatea de gen şi problematica identităţii sexuale
7. 3. Coerenţa eului şi restabilirea acesteia
7. 4. Transformări în structura complexului eului

UTILIZAREA VISULUI ÎN ANALIZĂ
8.1. Visul – abordări posibile
8.2. Dimensiuni ale visului: compensarea şi prospectarea
8.3. Tehnica jungiană de interpretare a simbolurilor visului
8.4. Tehnicile de imaginare în interpretarea visului
8.5. Visul ca instrument diagnostic
8.6. Conştiinţa relaţiei eu – Sine

TIPOLOGIA JUNGIANĂ ÎN ANALIZĂ
9.1. Tipologia jungiană
9.2. Falsificarea tipului şi consecinţe clinice
9.3. Relaţia analitică în termeni tipologici

Comments are closed