Descriere

Psihoterapie integrativă strategică vol.1 – Teorie si aplicatii practice (ed tipărită) – Autor Oana Maria Popescu- Editura Letras, 2021         

Psihoterapia integrativă strategică este o abordare de ultimă generație în domeniul psihoterapiei integrative, îmbinând principalele abordări psihoterapeutice existente la ora actuală și prezentând mijloace de intervenție și strategii psihoterapeutice adaptate nevoilor clientului / pacientului. Cartea cuprinde atât noțiuni teoretice de bază, cât și numeroase aplicații practice, teme de reflecție, exemple de cazuri și tehnici de intervenție.

Plecând de la premiza că fiecare dintre abordările psihoterapeutice actuale surprinde anumite aspecte ale formării minții umane și ale dezvoltării psihopatologiei, cartea aduce în prim-plan aspecte unificatoare, corelând concepte cognitiv-comportamentale, psihodinamice, sistemice, teoria atașamentului și neurobiologia. Integrarea este realizată atât la nivel de eclectism tehnic, cât și la nivel de integrare teoretică. Este prezentat un model al Sinelui și modul de formare al acestuia, precum și aplicații practice corelate acestui model.

Psihoterapeutul trebuie să cunoască bazele teoretice ale cel puțin unei abordări psihoterapeutice, în așa fel încât să conceptualizeze problema clientului său și să intervină în mod adecvat. Oamenii nu au idee de ce se auto-sabotează, de ce fac lucrurile pe ultima sută de metri, de ce aleg iar și iar un alcoolic de care să se îndrăgostească. Dacă ar ști și dacă ar putea acționa altfel, nu ar mai face-o: nimeni nu dorește să își facă rău sieși în mod deliberat.

Faptul că oamenii nu reușesc să iasă din aceste tipare are o motivație inconștientă, sau se bazează pe emoții intolerabile sau pe un set de credințe care par a fi adevăruri absolute. Scopul psihoterapeutului este de a identifica aceste mecanisme, de a le aduce în sfera conștientă și de a ajuta clientul să le modifice, astfel încât să ajungă la o stare de bine psihologic.

Pentru a face acest lucru în mod cât mai eficient, este util să extindem sfera conceptualizărilor și tehnicilor psihoterapeutice, în așa fel încât să ne adresăm cât mai multor mecanisme ale dificultăților cu care clientul se prezintă în cabinet.

Aparent psihismul uman este atât de complex încât nici o abordare psihoterapeutică nu a reușit până acum să surprindă întreaga sa complexitate. Volumul ”Psihoterapie integrativă strategică. Teorie și aplicații practice” face un pas major în direcția integrării conceptuale, în așa fel încât psihoterapeutul să aibă la dispoziție o gamă cât mai largă de modalități de conceptualizare și strategii de intervenție, preluând concepte valoroase din abordările umaniste, psihodinamice, cognitiv-comportamentale, sistemice și integrative.

Ca urmare, cartea se adresează atât psihoterapeuților în formare în psihoterapie integrativă și psihoterapeuților de orientare integrativă, precum și psihoterapeuților din alte orientări teoretice, care pot găsi în această lucrare concepte valoroase pe care să le integreze în munca lor cu clienții și pacienții.

CUPRINS
PARTEA I. PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ. ISTORIC ȘI ABORDĂRI
CAPITOLUL 1. ISTORICUL PSIHOTERAPIEI INTEGRATIVE   

  • Definiția psihoterapiei
  • Abordări și modele de psihoterapie
  • Istoria psihoterapiei integrative
  • Psihoterapia integrativă contemporană

CAPITOLUL 2.  ABORDĂRI ÎN PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ
2.1. Psihoterapia multimodală
2.2. Selecţia sistematizată a tratamentului
2.3. Modelul Beitman al predicţiilor viitoare
2.4. Strategia clinică informată
2.5. Modelul trans-teoretic
2.6. Psihodinamica cliclică relaţională
2.7. Psihoterapia psihodinamică asimilativă
2.8. Integrarea asimilativă cognitiv-comportamentală
2.9. Psihoterapia integrativă relaţională (Gilbert-Orlans)
2.10. Modelul contactului în relaţie
2.11. Psihoterapia multiteoretică
2.12. Psihoterapia integrativă multiculturală
2.13. Psihoterapia integrativă strategică
2.14. Modelul strategic în psihoterapia copilului

PARTEA A II-A. PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ STRATEGICĂ

CAPITOLUL 3. MODELUL INTEGRATIV-STRATEGIC AL SINELUI

3.1. Cele patru domenii ale sinelui

3.1.1. Sinele bazal
3.1.2. Sinele central
3.1.3. Sinele plastic
3.1.4. Sinele extern

3.2. Modelul neurobiologic al sinelui

3.3. Sinele în psihoterapia integrativă strategică și principalele orientări psihoterapeutice

3.4. Sinele și eul

3.5. Nivelele sinelui și axele psihologice

CAPITOLUL 4. NIVELUL BIOLOGIC AL SINELUI

2.1. Zestrea genetică

2.1.1. Genom, epigenom și fenotip
2.1.2. Vulnerabilitatea şi rezilienţa genetică
2.1.3. Locul geneticii în practica psihoterapiei

2.2. Schema corporală

2.3. Ceasul biologic și cronotipul

CAPITOLUL 5. AXA COGNITIVĂ

5.1. Hărţile cognitive

5.1.1. Proto-cogniţiile
5.1.2. Schemele cognitive

5.2. Mentalizarea

5.3. Tratamentul psihoterapeutic pe axa cognitivă

CAPITOLUL 6. AXA EMOȚIONALĂ

6.1. Emoţiile şi reglarea emoţiilor

6.1.1. Emoţiile bazale şi emoţiile primare
6.1.2. Reglarea şi expresia emoţiilor
6.1.3. Vina nevrotică şi reprimarea emoţiilor

6.2. Ataşamentul

6.2.1. Formarea ataşamentului
6.2.2. Stilul de ataşament

6.3. Lucrul cu emoțiile în psihoterapie

CAPITOLUL 7. TIPARE PSIHODINAMICE COMPLEXE

A. Axa psihodinamică

7.1. Condiţiile valorizării
7.2. Perfecţionismul
7.3. Stima de sine
7.4. Imaginea corporală
7.5. Schemele mentale despre boală şi sănătate
7.6. Mecanismele psihosomatice
7.7. Subpersonalităţile            sau părțile eului
7.8. Stările eului
7.9. Scenariul şi contrascenariul
7.10.Transferul
7.11. Contratransferul
7.12. Transpunerile în act
7.13. Jocurile psihologice
7.14. Percepția timpului

B. Axa existențială

7.15. Dimensiunile existențiale

7.15.1. Angoasa de moarte
7.15.2. Sensul vieţii
7.15.3. Izolarea existenţială
7.15.4. Responsabilitatea şi autonomia
7.15.5. Vina existenţială

7.16. Tratamentul psihoterapeutic pe axa existenţială

C. Axa familială

7.17. Tipare transgeneraţionale
7.18. Diferenţierea sinelui în cadrul familiei
7.19. Tipare intergeneraționale

CAPITOLUL 8. SINELE ȘI MEDIUL EXTERN

8.1. Intersubiectivitatea
8.2. Familia și individul
8.3. Individul și spiritualitatea
8.4. Multiculturalitatea

CAPITOLUL 9. DIAGNOSTIC ȘI INTERVENȚI ÎN PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ STRATEGICĂ

9.1. Scopul diagnosticului psihoterapeutic
9.2. Principiile de bază ale psihoterapiei integrative strategice
9.3. Componentele formulării cazului și intervenții în psihoterapia integrativă strategică

PARTEA A III-A. STUDIU DE CAZ: ELENA                       

Comments are closed