Loredana Ileana Vîșcu & Oana Maria Popescu

Supervizarea în psihoterapia integrativă strategică

Editura Junimea, 2017

”Procesul devenirii ca psihoterapeut este asemenea unei călătorii de dezvoltare în continuă desfăşurare, călătorie punctată de diferite tipuri de creştere personală şi profesională.” Autorii

Cuprins

Capitol 1. Supervizarea – definiţii, funcţii, modele (Vîşcu Loredana – Ileana, Popescu Oana – Maria)

1.1. Supervizarea – definiţii, funcţii

1.2. Supervizarea şi dezvoltarea identităţii profesionale a terapeutului

1.3. Modele utilizate în supervizare

      1.3.1. Modele de supervizare de prima generaţie

1.3.2. Modele de supervizare de a doua generaţie          

            1.3.2.1. Rolul factorilor comuni, transteoretici în elaborarea modelelor de a doua generaţie

            1.3.2.2. Modelul tripartit integrator bazat pe învăţare a lui Watkins Jr.

            1.3.2.3. Modelul tripartit a lui Gelso

            1.3.2.4. Modelul relaţional în psihoterapie extrapolat la supervizarea din psihoterapie a lui Wampold/ Budge

Capitol 2.  Premisele modelului integrativ strategic de supervizare Vîşcu Loredana – Ileana, Popescu Oana – Maria)

2.1. Descrierea Modelului Integrativ Strategic al Sinelui – baza psihoterapiei integrativ strategice

2.2. Încadrarea modelului integrativ strategic de supervizare

2.3. Trainingul şi supervizarea în psihoterapia integrativă strategică

2.4. Sursele filosofice ale modelului integrativ strategic de supervizare

Capitol 3. Modelul integrativ strategic de supervizare (Vîşcu Loredana – Ileana, Popescu Oana – Maria)

3.1. Învăţarea în supervizare

3.2. Cadrul de supervizare şi spaţiul de învăţare

3.3. Factorii care influenţează învăţarea în supervizare

3.4. Dosarul clientului – Reflectarea asupra cazului

        3.4.1. Contractul de psihoterapie

        3.4.2. Consimţământul informat

        3.4.3. Statusul psihoterapeutic

        3.4.4. Interviul de psihodiagnostic în psihoterapia integrativă strategică

        3.4.5. Fişele de psihodiagnostic

        3.4.6. Fişele de supervizare

Capitol 4.  Probleme, dificultăţi în practica supervizării (Vîşcu Loredana – Ileana, Popescu Oana – Maria)

Capitol 5.  Studiu de caz (Vîşcu Loredana – Ileana)

Comments are closed