Sediul Federației Române de Psihoterapie

Str. Stelea Spătarul, Nr.24, Ap. 1, Sector 3, București, Romania

Informații financiare

Cont IBAN pentru plata taxelor profesionale și cotizațiilor anuale

Cont bancar: RO08RNCB0087008122250001

Depunerea dosarelor pentru acreditare (asociațiile profesionale)

Sanda Lepoiev, președintele comisiei profesionale, email: sandalepoiev@yahoo.com

Anca Donțu, email: anca_dontu@yahoo.com

Vezi procedura de acreditare

Depunerea dosarelor pentru acreditarea activităților de formare profesională continuă (asociațiile profesionale)

Anca Donțu, email: anca_dontu@yahoo.com

Vezi procedura de acreditare

Eliberare certificate (asociațiile profesionale)

Anca Donțu, email: anca_dontu@yahoo.com

Sanda Lepoiev, președintele comisiei profesionale, email: sandalepoiev@yahoo.com

Vezi procedura de eliberare a certificatelor de psihoterapeut

Depunerea dosarelor pentru certificatul european de psihoterapie (CEP)

Ramona M. Covrig, președintele Comisiei de Certificare Europeana ca Psihoterapeut  email: ramona_covrig@yahoo.com.

Dosarul va fi trimis în format electronic prin e-mail.

Vezi procedura pentru certificare europeană.

Comisia de etică

Cătălin Zaharia, președinte comisia de etică

catalin.zaharia@nlpt.ro

Secretariat

Ozana Nițulescu, secretar general

frp@psihoterapie.ro