Acreditarea asociaţiilor profesionale în vederea desfăşurării activităţii de selecţie, formare, evaluare şi certificare a psihoterapeuţilor.

Standardele minime de acreditare a unei asociaţii componente.

La momentul constituirii sale, Federaţia Română de Psihoterapie este alcătuită din asociaţii componente, care nu sunt acreditate pentru selecţia, formarea, evaluarea și certificarea psihoterapeuţilor. Pentru a fi luată în consideraţie, în vederea acreditării, o asociaţie de profil trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. Cerere de acreditare, în care va fi specificată şi modalitatea psihoterapeutică pentru care doreşte acreditarea.
 2. Să fie afiliată ca membru asociat Federaţiei Română de Psihoterapie.
 3. Să aibă în componenţa sa cel puţin 3 membri certificaţi de F.R.P. sau de către asociațiile de profil românești sau europene, în metoda de psihoterapie pentru care solicită acreditarea. Aceştia vor avea, în cadrul asociaţiei respective, calitatea de psihoterapeuţi formatori.
 4. Să conţină o structură profesională (comitet, comisie profesionalăetc.), alcătuită din membrii formatori (certificati), care să se ocupe de selecţia, formarea, evaluarea şi certificarea candidaţilor.
 5. Să dețină un regulament al comisiei profesionale care să conțină următoarele elemente:
 6. Programa de studiu teoretic, specifică modalității psihoterapeutice practicate. Formarea theoretică trebuie să cuprindă un curriculum de minim 500 de ore, desfășurate de-a lungul a minim 2 ani, în care componenta de studiu individual se cuantifică separat)  
 7. Condiţiile precise de desfăşurare a procesului psihoterapeutic personal (psihoterapie de formare) al candidaţilor, cu un minim de 250 ore de-a lungul a minim 4 ani (acoperind, în general, anii de formare), menționând numărul de ore desfășurate în grup, cât și pe cele individuale
 8. Lista și statutul profesional al psihoterapeuților care pot desfășura aceasta parte a programului formativ- procesul psihoterapeutic personal- evitând suprapunerea acestora cu rolul de formator sau supervizor
 9. Modalitatea de supervizare a activităţii clinice psihoterapeutice a candidaţilor, care acoperă un minim de 2 ani (cu un minim de 150 de ore de supervizare, care acoperă un minim de 300 de ore de practică clinică), menționând numărul orelor de supervizare în grup și al celor individuale
 10. Criteriile de evaluare şi certificare a candidaţilor și modalitatea de examinare pentru certificarea pe diferitele nivele
 11. Lista supervizorilor certificați și responsabili de această componentă a programului
 12. Să se angajeze în respectarea standardelor minime de certificare stabilite de către Comisia Profesională a F.R.P. (Conform cap.II, alineatul 1/a-c).
 13. În situaţia în care unele asociaţii nu dispun, în prezent, de numărul menţionat de psihoterapeuţi certificaţi, acele asociaţii pot primi o acreditare temporară, cu avizul special al Comisiei Profesionale. Pentru a obţine acreditarea temporară, o asociaţie trebuie să aibă cel puţin 3 membri certificati, cu statutul de formator, pentru acel procedeu psihoterapeutic în care asociaţia solicită acreditarea. Acreditarea unei asociaţii cu un număr mai mic de 4 membri formatori va avea o durată limitată la cel mult 7 ani. La expirarea termenului, acreditarea va fi retrasă, fără posibilitatea de redobândire, atâta timp cât asociaţia nu va avea, în rândul membrilor săi, cel puţin 4 psihoterapeuţi formatori (certificaţi) în respectiva metodă psihoterapeutică.
 14. În cazul unei decizii de respingere, conducerea Comisiei Profesionale a F.R.P. va comunica în detaliu motivele acesteia, precum și măsurile pe care asociaţia respectivă le poate întreprinde în vederea acreditării sale.
 15. Asociaţia căreia Comisia Profesională a F.R.P. i-a refuzat acreditarea, dacă doreşte să conteste acest refuz, poate înainta, în termen de 60 de zile, o contestaţie la Comisia de Etică, disciplină și deontologie profesională a F.R.P.
 16. Comisia Profesională a F.R.P. va utiliza următorul procedeu în procesul de evaluare a dosarului de acreditare al unei asociatii:
 17. Conducerea Comisiei Profesionaleva transmite fiecărui membru CD, câte o copie a dosarului de acreditare.
 18. În prima sa şedinţă de lucru, Comisia Profesională va lua în discuţie evaluarea dosarului primit. Decizia finală de acceptare sau de respingere va fi luată prin vot, conform procedurilor de lucru ale Comisiei Profesionale (cap. I, alineatul 5/c-d).
 19. Conducerea Comisiei Profesionale va comunica asociaţiei aplicante decizia Comisiei, iar în cazul acreditării acesteia, va emite certificatul de acreditare şi va înscrie numele asociaţiei în Registrul Psihoterapeuţilor din România, la capitolul “membri acreditati”
 20. La cererea noii asociații membre, aceasta va putea solicita înscrierea membrilor săi în Registrul Psihoterapeuţilor din România,urmând procedurile de înscriere.