Metodologia procesului de evaluare aplicată de către Comisia Profesională a F.R.P. în vederea afilierii asociaţiilor componente.

Admiterea ca membru asociat a unei asociaţii se va desfăşura după următorul procedeu:Asociaţia va înainta secretariatului F.R.P. un dosar cu următoarele acte:

  • Cerere de afiliere, în care va fi specificată şi modalitatea psihoterapeutică pentru care doreşte afilierea.
  • Lista membrilor.
  • C.v.-urile membrilor formatori din modalitatea respectivă şi copii după diplomele lor de certificare (eliberate de către Comisia Profesională a F.R.P. sau de către asociațiile europene din modalitatea psihoterapeutică respectivă).
  • Copii după statutul asociaţiei, după codul etic şi după regulamentul intern al comisiei sale profesionale. Acesta din urmă trebuie să cuprindă criteriile şi modalităţile de selecţie, formare, evaluare şi certificare a membrilor asociației.
  • Angajamentul de a respecta permanent standardele minime proprii, aprobate de către Comisia Profesională a F.R.P., referitoare la selecţia, formarea şi  certificarea psihoterapeuţilor. Acest angajament trebuie semnat de către toţi membrii formatori ai asociaţiei.

Secretariatul F.R.P. nu va primi decât dosare complete (cu toate actele menţionate) şi le va înainta secretarului Comisiei Profesionale, în cel mult 30 de zile de la data primirii.

În termen de maximum 6 luni, Comisia Profesională a F.R.P va comunica direct asociaţiei aplicante decizia de acceptare sau de respingere a cererii de afiliere.

În cazul unei decizii de respingere, Comisia Profesională a F.R.P. va comunica în detaliu motivele acesteia, precum și măsurile pe care asociaţia respectivă le poate întreprinde în vederea acceptării afilierii sale.

Asociaţia, căreia Comisia Profesională a F.R.P. i-a refuzat aflierea, dacă doreşte să conteste acest refuz, poate înainta, în termen de 60 de zile, o contestaţie la Comisia de etică, disciplină și deontologie profesională a F.R.P.

Comisia Profesională a F.R.P. va utiliza următorul procedeu în procesul de evaluare a dosarului de afilierea unei asociații:

Secretarul va transmite fiecărui membru al CD câte o copie a dosarului de afiliere.

În prima sa şedinţă de lucru, Comisia va lua în discuţie evaluarea dosarului primit. Decizia finală de acceptare sau de respingere va fi luată prin vot, conform procedurilor de lucru ale Comisiei Profesionale (cap. I, alineatul 5/c-d).