Retragerea afilierii și/sau acreditării unei asociaţii

Afilierea și/sau acreditarea unei asociaţii poate fi retrasă de către Comisia Profesională în următoarele situaţii:

  1. Atunci când, în cazul acreditării temporare, după expirarea termenului acordat (nu mai mult de 7 ani), asociaţia nu are în rândul membrilor săi cel puţin 4 psihoterapeuţi formatoricertificaţi, pentru metoda de psihoterapie în care a fost acordată certificarea. (Cf. cap. III, alineatul 1, punctul “g”.)
  2. Dacă se constată că standardele de acreditare nu mai sunt menţinute la nivelul minim, necesar pentru acreditare. (Cf. cap. III, alineatul 1/a-f).
  3. În situaţia în care, unul sau mai mulţi dintre psihoterapeuţii unei asociaţii au încălcat grav codul etic al acelei asociaţii, precum şi codul etic al F.R.P., iar comisia de etică a asociaţiei respective refuză să ia măsurile necesare, în vederea sancţionării celor vinovaţi şi a prevenirii repetării unor noi încălcări ale normelor de etică şi deontologie profesională.