Statutul FRP

Capitolul II

Scopul, obiectivele şi activităţile

Art. 7 Scopul Federaţiei este de a realiza un sistem integrat de reprezentare şi colaborare la nivel naţional în domeniul psihoterapiei.

Art. 8 Prin psihoterapie se înţelege, conform specificaţiilor Asociaţiei Europene de Psihoterapie (European Association of Psychotherapy – EAP), o disciplină stiinţifică de sine stătătoare ce tratează, într-o manieră cuprinzătoare şi planificată, disfuncţii, suferinţe, tulburări de comportament şi boli datorate unor cauze atât psiho-sociale, cât şi psihosomatice. În aceste cazuri, tratamentul este realizat cu ajutorul unor metode stiinţifice psihoterapeutice şi non-medicale sau non-chimice, în cadrul unei relaţii terapeutice dintre una sau mai multe persoane tratate şi unul sau mai mulţi psihoterapeuţi formaţi într-o manieră generală şi specială. Obiectivele unui astfel de tratament sunt de a ameliora sau elimina simptomele, de a favoriza modificarea tiparelor comportamentale, a atitudinilor şi relaţionărilor perturbate, şi a procesului de maturizare, de dezvoltare şi a stării de bine fizic şi mental a persoanei. Psihoterapia include cunoştinţele generale stiinţifice psihoterapeutice, precum şi şcoli psihoterapeutice, cum ar fi: psihoterapia psihanalitică, sistemică şi familială, cognitivă şi comportamentală, şi umanistă.
Art. 9 Persoana calificată pentru practicarea psihoterapiei va deţine titulatura de psihoterapeut.
Art. 10 Prin realizarea scopului său, de reprezentare a profesiei de psihoterapeut şi a calităţii de organizaţie naţională de acreditare (NAO) atribuită de către Asociaţia Europeană de Psihoterapie, Federaţia Română de Psihoterapie se va ocupa în mod special de acreditarea (pentru formare şi certificare a psihoterapeuţilor) asociaţiilor membre. Acreditarea asociaţiilor se face pe baza evaluarii programelor lor de formare şi a modului de aplicare a acestora în acord cu normele deontologice specifice.

Art. 11.  Obiectivele principale ale Federaţiei sunt:

(1) Dezvoltarea şi afirmarea psihoterapiei din punct de vedere profesional, teoretic şi clinic şi alinierea psihoterapiei româneşti la standardele profesionale internaţionale.

(2) Stabilirea relaţiei de colaborare cu instituţiile statului abilitate să reglementeze profesia de psihoterapeut şi atestarea acesteia ca profesiune de sine stătătoare.

(3) Facilitarea comunicării între asociaţiile de psihoterapie pe baza respectului reciproc între reprezentanţii diferitelor teorii şi practici de psihoterapie şi asigurarea cooperării între organizaţiile şi persoanele preocupate de utilizarea resurselor terapeutice ale psihoterapiei.

(4) Formarea profesională, teoretică şi clinică, pentru persoanele dornice de a se specializa în practicarea psihoterapiei. Federaţia acreditează şi supervizează, în acord cu standardele AEP, activitatea şi programele de formare ale asociaţiilor membre.

(5) Organizarea şi patronarea unor reuniuni ştiinţifice privind aspecte teoretice şi practice (clinice) din domeniul psihoterapiei, alte manifestări publice în scop umanitar sau în vederea colectării de fonduri pentru proiectele Federaţiei.

(6) Sprijinirea creşterii cunoştinţelor individuale ale persoanei, dezvoltarea tehnicilor de transformare şi creştere pozitivă a spiritului individual, pentru o bună evoluţie a omului la nivelul standardelor etice, tehnice şi profesionale de nivel înalt.

(7) Integrarea psihoterapiei în strategia naţională de menţinere şi îmbunătăţire a sănătaţii mentale, spirituale, psihice şi fizice a oamenilor.