Registrul evenimentelor științifice

Statutul FRP
Capitolul VI
Prevederi finale

Art. 69 Prezentul statut se completează prin regulamentul general al Federației și prin regulamentele consiliilor și comisiilor descrise în prezentul statut.
Art. 70 Regulamentul general este adoptat de adunarea generală cu majoritate absolută.
Art. 71 În caz de adoptare a unor norme ce sunt în contradictie sau neconcordante în regulamentele Federatiei prevederile statutare primează în fața regulamentului general și prevederile regulamentului general primează în fața regulamentelor comisiilor. Alte neconcordante și contradicții sunt soluționate de consiliul director sau de adunarea generală în funcție de subordonarea organului respectiv.
Federaţia Română de Psihoterapie
Regulamentul general
(ghid general de funcţionare)

4. Registrul evenimentelor științifice/profesionale
a) Registrul evenimentelor științifice/profesionale cuprinde titlul manifestării, numele organizatorilor, date de contact, perioada de desfășurare a evenimentului, numărul de puncte echivalente de educație profesională acordate de FRP, numărul de puncte/credite acordate de CPR sau CMR după caz.
b) Registrul evenimentelor științifice/profesionale va fi făcut public prin pagina de web a FRP și adus la zi trimestrial.
c) Înscrierea evenimentelor în acest registru se va face cu minim 6 luni în avans pentru congrese și minim 2 luni în avans pentru celelalte evenimente, la cererea asociațiilor membre FRP.
d) Punctele echivalente de formare profesională continuă sunt acordate de comisia profesionala a FRP pentru fiecare eveniment în parte (nu se acordă PEFPC pentru evenimentele cuprinse în programele de formare) după cum urmează:
- congrese IE (indice de expunere) x 1 PEFPC/ 1h congres,
- alte evenimente: simpozioane, tabere de vară, mese rotunde, etc IE x 0.75PEFPC/ 1h.
- în cazul manifestărilor internaționale IE este 1.5, pentru manifestările naționale IE este 1.0, pentru manifestările locale IE este 0.5.
e) Pentru înscrierea evenimentelor în registrul FRP se va pecepe o taxă de secretariat de 50 RON. Această taxă poate fi modificată cu acordul consiliului director.
f) Administrarea registrului psihoterapeuților va fi în sarcina secretarului comisiei profesionale a FRP.