Membri de onoare

Capitolul III
Membrii Federaţiei

Art. 13 Membrii Federaţiei sunt: membrii fondatori, membrii asociaţi, membrii acreditaţi, membrii de onoare şi membrii colaboratori.

Art. 17 Membrii de onoare pot fi personalităţi ştiinţifice sau culturale din România sau din străinătate, persoane ce au adus servicii însemnate Federaţiei sau persoane cu autoritate ştiinţifică recunoscută în domeniul psihoterapiei în ţară şi/sau în străinătate. Calitatea de membru de onoare este atribuită numai de către adunarea generală la propunerea consiliului director.

Art. 21 Membrii de onoare nu au obligaţii financiare faţă de Federaţie şi nu au drept de vot în adunarea generală.

Art. 22 Persoanele ce au îndeplinit funcţia de preşedinte al Federaraţiei sunt membri de onoare de drept.