Introducere

Membrii Federației Române de Psihoterapie oferă următoarele forme de formare profesională continuă: cursuri, evenimente științifice (anual sau de două ori pe an): conferințe naționale și internaționale, seminarii, workshp-uri, simpozioane, școli de vară/iarnă, grupuri de intervizare.

Participarea la procesul de dezvoltare profesională continua este necesară și obligatorie pentru fiecare membru individual (sub supervizare sau independent) al asociațiilor. Atât Federația Română de Psihoterapie cât și fiecare asociație membră a Federației Române de Psihoterapie au responsabilitatea de a monitoriza acest process.

Dezvoltarea profesională continuă este o cerință a certificării de către Federația Română de Psihoterapie a asociațiilor și a psihoterapeuților, respectînd astfel criteriile EAP privind dezvoltarea profesională continuă.

Sunt necesare în medie 50 de ore pe an de dezvoltare profesională continuă (un total de 250 de ore pe o perioadă de 5 ani). Dezvoltarea profesională continuă poate fi făcută sub următoarele  forme:

  1. Cursuri profesionale avansate sau adiționale în psihoterapie
  2. Supervizare și intervizare în psihoterapie practică/clinică/ în grup și între colegi
  3. Participare la conferințe/simpozioane
  4. Activități profesionale în psihoterapie
  5. Participare la traininguri suplimentare în calitate de supervisor/cercetător/profesor

Niciuna dintre categorii nu va depăși 75 de ore din totalul de 250 de ore/5 ani.

Metodologia de acreditare a activităților de formare profeională continuă

  • Asociația organizatoare va trimite conducerii Comisiei Profesionale a F.R.P un formular standardizat de informare cu privire la activitatea de formare profesională continuă pe care urmează să o organizeze (care va cuprinde informații despre data, locația, tipul / tipurile de activități și persoana/persoanele responsabile de desfășurarea activității în conformitate cu stamdardele FRP/EAP).
  • Conducerea Comisiei Profesionale va analiza informațiile și va elibera asociației un Aviz cu numărul de ore creditate corespunzătoare fiecărui tip de activitate (după formula 1 oră de activitate = 1 oră creditată).
  • În baza acestui aviz, asociația organizatoare va elibera certificate de participare nominale pentru psihoterapeuții care au participat la activități, asumându-și responsabilitatea pentru corectitudinea datelor și pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților.

Pentru acreditarea activităților de formare profesională continuă vă rugăm completați formularul pe care îl puteți descărca de aici și trimiteți-l prin e-mail la

Anca Donțu, vice-președinte Comisia Profesională, email: anca_dontu@yahoo.com

Sanda Lepoiev, președinte Comisia Profesională, email: sandalepoiev@yahoo.com