Un standard European pentru educație și formare în psihoterapie

Certificatul European de Psihoterapeut (CEP) a fost introdus de către Asociația Europeană de Psihoterapie pentru a asigura standardizarea profesiei de psihoterapeut în întreaga Europă, asigurând standarde egale de formare pe teritoriul European.

Asociația Europeană de Psihoterapie a stabilit standardele de formare, precum și competențele profesionale ale psihoterapeutului european, funcție de practica psihoterapiei din întregul continent.

Certificatul European de Psihoterapeut este conceput conform standardelor ISO/IEC 17024 (2012).

Proceduri de evaluare și recomandare a psihoterapeuților pentru dobândirea  Certificatului European de Psihoterapeut (CEP):

 1. Comisia de evaluare și recomandare a psihoterapeuților pentru dobândirea Certificatului European de Psihoterapeut (CEP) este formată din 3 membri experți evaluatori: un președinte si doi membri, toti trei deținători de CEP și având experiență îndelungată de practică clinică;
 2. Comisia analizează cererile/dosarele aplicanților psihoterapeuți români pentru dobândirea Certificatului European de Psihoterapeut;
 3. Comisia însoțește psihoterapeuții aplicanți pe durata întregului proces de certificare europeană ca psihoterapeut.
 4. Cererea unui psihoterapeut certificat (de către FRP) în vederea obţinerii  CEP  poate fi luată în considerare de catre comisie numai dacă aplicantul aparţine unei asociaţii acreditate de către FRP (cu plata la zi si toate procedurile de acreditare si reacreditare finalizate); este în posesia Certificatului național de Psihoterapeut eliberat de FRP (practică independentă); și deține minim 3 ani vechime în practică independentă.

Durata totală a training-ului său nu poate fi mai puțin de 3200 ore, întinse pe durata a minim 7 ani, primii 3 ani fiind echivalentul absolvirii unei forme de învățământ superior*.

Ultimii patru ani trebuie să fie echivalentul unei formări specifice în psihoterapie, iar durata acestui conținut nu poate fi mai puțin de 1400 ore, sau 5 ani de educație academică și training în psihoterapie, în programe universitare, ce trebuie să conțină toate elementele de teorie și practică. Trainingul trebuie să includă:

 • Experiență psihoterapeutică personală ce implică analiză personală, experiență proprie și alte metode ce implică elemente de introspecție, psihoterapie sau experiență personală (nu mai puțin de 250 ore) întinsă pe durata a minim 4 ani;
 • Studiu teoretic: trebuie să cuprindă între 500 și 800 de ore întins pe durata a minim 4 ani de formare – teorii ale dezvoltării umane, înțelegerea altor tipuri de psihoterapii, teoria schimbării, înțelegerea problemelor sociale și culturale în relație cu psihoterapia, teorii ale psihopatologiei, teorii legate de metode și intervenții în psihoterapie;
 • Training în psihoterapie: această parte va include suficientă practică sub supervizare într-o modalitate psihoterapeutică (nu mai puțin de 300 de ore) sub supervizare (nu mai puțin de 150 de ore) și va fi de cel puțin 2 ani, ca durată;
 • Practica profesională /clinică ce trebuie să ofere experiență adecvată în rezolvarea problemelor psihosociale și colaborarea cu alți specialiști din domeniul sănătății mintale.
 • Supervizarea, trainingul și, unde este cazul, psihoterapia personală trebuie să fie oferită de practicieni ce îndeplinesc criteriile EAP.

Până la finalul formării, participantul la formare în modalitatea respectivă va trebui să demonstreze maturitate personală, socială și profesională și angajament față de codul profesional și standardele etice. De asemenea, trebuie să demonstreze cunoașterea Compențelor de bază ale Psihoterapeutului European. La finalul programului va avea loc un examen ce va cuprinde cerințe din pregătirea teoretică și practică de pe durata programului de formare în psihoterapie; în cadrul examinării vor fi incluse și întrebări despre competențele profesonale. Practicianul trebuie să devină membru școlii de psihoterapie ce l-a certificat și să cunoască și să respecte codul etic, procedurile de disciplină și plângeri. În cazul solicitarii CEP, NAO și EWAO va determina dacă toate criteriile de formare de bază au fost îndeplinite.

5. Comisia poate însoți aplicantul CEP prin două maniere:  ,,Certificare directă” pentru persoanele ce au absolvit un Institut Acreditat European de Formare în Psihoterapie (EAPTI) sau ,,Procedeul Grandparenting” ce stabilește care sunt psihoterapeuții ce au completat un program adecvat de formare în psihoterapie (sau echivalentul) și care dețin o practică psihoterapeutică de cel puțin 3 ani dupa absolvire (majoritatea CEP se vor obține prin acest procedeu). La recomandarea NAO (FRP), aplicantul trebuie să fie membru NAO sau al unei organizații membre NAO. În cazul în care nu există o organizație membră a FRP care să conțină modalitatea psihoterapeutică, este necesar ca NAO să fie pregatită să acționeze pentru psihoterapeuții aflați în această situație, astfel încât să fie cuprinși în Registrul Pshoterapeuților. Aplicantul trebuie să obțină și acreditare/recomandare EWAO ce reprezintă modalitatea psihoterapeutică a practicianului. Dacă nu există EWAO, NAO (FRP) poate face cererea direct catre GAP – Comitetul de Avizare Grandparenting.

Prin ,,Certificare directă” –  persoanele ce au absolvit un Institut Acreditat European de Formare în Psihoterapie (EAPTI) trimit documentele completate direct către Instititulul Acreditat Internațional care i-a format, acesta la rândul său, după investigarea dosarului și aprobarea acestuia trimite dosarul către Head office al EAP. Documentele de aplicare pentru ,,Certificarea directă”: ,,Practicioner Registration Form (,,PRF”) completat și semnat;  ,,Curriculum Vitae for Direct Award (,,CV”) în engleză; Semnatură de recomandare din partea EAPTI- semnatura să conțină ,,Notification form for Direct award”; Certificatul de absolvire a EAPTI; Scrisoarea ce conține Declarația de la Strasbourg semnată (Strasbourg Declaration about Psychotherapy); Taxa ECP și taxa de înregistrare a ECP la EAP.

Prin ,,Procedeul Grandparenting” se stabilește care sunt psihoterapeuții ce au completat un program adecvat de formare în psihoterapie (sau echivalentul) și care dețin o practică psihoterapeutică de cel puțin 3 ani dupa absolvire. Documentele de aplicare pentru procedeul grand-parenting: ,,Practicioner Registration Form (,,PRF”) completat și semnat; ,,Curriculum Vitae for Grandparenting (,,CV”) în engleză; Semnatura de recomandare din partea reprezentantului NAO (FRP) și EWAO (a modalității psihoterapeutice) pentru CEP, semnătura să conțină ,,Notification form for Grandparenting”; Scrisoarea ce conține Declarația de la Strasbourg semnată (Strasbourg Declaration about Psychotherapy); Taxa ECP și taxa de înregistrare a ECP la EAP.

6. Comisia acceptă spre examinare cererea și dosarul aplicantului când acesta este complet și cuprinde următoarele elemente:

1) Un CV (în limba engleză) care să pună accentul pe pregătirea în psihoterapie, practică profesională și supervizare. CV trebuie să cuprindă informații personale (nume prenume, adresa, tel/fax, email, website, data nașterii); informații despre studiile universitare și postuniversitare, traininguri și diplomele obținute specificând durata în timp (dacă certificatele sunt în altă limbă decât limba engleză, acestea vor fi traduse în engleză); informații despre psihoterapia personală de formare: numele psihoterapeutului, metoda psihoterapeutică, natura sedințelor (individual sau în grup), frecvența și durata sedințelor, numărul total de sedințe întreprinse, durata psihoterapiei; informații despre training în psihoterapie: numele și poziția organizației (membră a……) ce a oferit programul de pregatire în psihoterapie; perioada și orele de desfășurare; formatorii (nume, calificări, modalitatea psihoterapeutică); informații despre supervizare: numele supervizorului/supervizorilor, metoda psihoterapeutică supervizată, natura supervizărilor (individual sau în grup), frecvența și durata sedințelor, numarul total al sedințelor, perioada/perioadele supervizării; informații despre practica profesională: perioada/perioadele de practică, locul practicii (spital, policlinică, cabinet privat, alte unități de sănătate mintală), numărul de ore săptămânale, metoda aplicată, categorii de pacienți tratați. Numarul total de ore de practică de psihoterapie; Dacă aplicantul este formator, supervizor sau desfășoară cursuri de formare profesională continuă sunt necesare detalii despre aceste activități; Dacă aplicantul are publicații în domeniul metodei de psihoterapie practicate sunt necesare detalii; Este necesară și o pagină cu un rezumat clar și concis cu privire la orele de training, orele de supervizare, psihoterapia personală, orele și anii de practică psihoterapeutică; Se însumează total ore de psihoterapie personală + total ore de formare în psihoterapie + total ore de practică în calitate de psihoterapeut + total ore de supervizare.

2) Acordul Asociației europeane de profil (EWAO) la care este afiliată asociația națională, în legătură cu solicitarea CEP FRP/NAO se va ocupa de acest document, când dosarul este completat).  

3) Copii după diplome, atestate de formare, de supervizare (dacă sunt documente în alte limbi afară de limba engleză, acestea vor fi traduse în engleză).

4)  O fotografie recentă (digitală).

5) Declarație de acceptare a Codului de deontologie al EAP și a Declarației de la Strasbourg;

6) Dovada achitării sumei echivalente către FRP, reprezentând taxa de examinare a dosarului;

7) Taxa pentru Registrul European: in momentul acordării CEP se plătește taxa membru către EAP.

 • Dosarul va fi examinat și de către membrii comisiei CEP. Dacă aplicantul obține confirmarea pentru CEP și este admis, va plăti la eliberarea certificatului cotizația direct către EAP .

Documentele de aplicare pentru ,,Certificarea directă”

Documente de aplicare pentru ”Procedeul Grandparenting”

Dosarul personal va fi trimis spre examinare prin e-mail către:

Ramona M. Covrig, președintele Comisiei de Certificare Europeana ca Psihoterapeut,  email: ramona_covrig@yahoo.com.

Dosarul va fi examinat și de către membrii comisiei CEP, dl.Eugen Papadima și dna. Sanda Lepoiev.

Găsiți pe situl EAP ultimele detalii despre taxe în legătură cu aplicația CEP https://www.europsyche.org/ecp/apply-for-ecp/schedule-of-fees/

Taxe percepute de EAP la solicitarea CEP din partea NAO/FRP:

 • Suma totală 120 eur (suma se plătește pe rând, cum este descris mai jos)
 • Taxa ECP la FRP de 36 de euro (se achită în contul FRP în momentul depunerii cererii și doasrului complet pentru examinarea comisiei CEP a FRP)
 • Taxa EWAO de 24 euro (se achită în contul FRP pentru solicitarea către EWAO a analizei dosarului și semnătură- se plătește după analizarea dosarului de către comisia CEP a FRP)
 • Taxa ECP la EAP de 60 de euro (numai dacă dosarul a fost aprobat de către comisia CEP a FRP și înaintat către examinare, către comisia GAP a EAP; DE PLATĂ ÎN CONT FRP)
 • Toate plățile se fac de către FRP (FRP face plățile către EAP)

Dacă aplicantul obține confirmarea pentru CEP și este admis, va plăti la eliberarea certificatului cotizația direct către EAP .

Federația Română de Psihoterapie,

Str. Stelea Spătarul, Nr.24, Ap. 1, Sector 3, București, Romania

Cont bancar: RO08RNCB0087008122250001