Psihoterapia neuro-lingvistică (NLPt) este o metodă sistematică imaginativă de psihoterapie cu o abordare integrativ-cognitivă.

Ideea principală a psihoterapiei neuro-lingvistice (NLPt) este munca orientată spre scop, cu o persoană care acordă o atenție deosebită sistemelor sale de reprezentare, metaforelor și matricei de relații.

În cursul activității terapeutice din NLPt, modelarea verbală și analogică și integrarea expresiilor propriei vieți și a proceselor informaționale digitale au o pondere egală.

Scopul metodei constă în însoțirea și sprijinirea ființelor umane, astfel încât acestea să poată obține obiective compatibile din punct de vedere ecologic. Mai mult, metoda ajută la poziționarea intențiilor subiective care stau la baza simptomelor bolii și / sau disfuncției, astfel încât vechile fixări despre comportamentul neproductiv și credințele interioare să poată fi modificate și să poată fi stabilite și integrate noi comportamente și credințe subiective și intersubiective solide.

Psihoterapia neuro-lingvistică (NLPt) ca metodă de dezvoltare personală și instruire în comunicare (NLP) se găsește, desigur, în multe alte domenii: educație, consiliere, supraveghere, coaching, formare managerială, sport și psihologie a sănătății. Dar, ca metodă de psihoterapie, are un nucleu clar, elaborat teoretic și metodologic și un domeniu larg de aplicare, chiar dacă inițial a fost stabilit într-o „subcultură anti-psihoterapeutică”.

În acest context, este legat de un cadru terapeutic individual, de cuplu sau de grup. În cadrul contractului psihoterapeutic accentul se îndreaptă spre realizarea obiectivelor în sănătate și bunăstare.

NLPt s-a dezvoltat independent comparativ cu elementele de bază create de Milton Erickson, Virginia Satir și Fritz Perls în anii 60 și 70. Datorită acceptării conceptelor NLP și NLPt de către alte școli de psihoterapie din anii 90, precum și a creării unei teorii NLPt integratoare, un public mediu bine educat și specializat se întâmplă adesea să uite faptul că NLPt a fost transmis cu succes peste trei generații de psihoterapeuți și că teoria acestei metode – în comparație cu alte școli – are o tradiție și mai lungă, care este acum bine stabilită și practicată în toată Europa .

Formarea Psihoterapiei Neuro-Lingvistice (NLPt) se bazează pe cinci teorii tradiționale care au fost create în diferite momente istorice, care sunt complementare unele cu altele și se bazează pe o presupunere rezultată din procesul de modelare:

1. Cibernetica teoriei minții de Gregory Bateson, în special a nivelurilor logice ale învățării și a teoriei câmpului unificat, dezvoltate ulterioar de Robert Dilts.

2. Teoria social-cognitivă a învățării, a lui Albert Bandura, împreună cu abordarea modelării, îmbunătățită în practică de Richard Bandler și John Grinder.

3. Gramatica transformațională stabilită de Noam Chomsky și postulatele avansate ale lui Alfred Korzybski și Glasersfeld, care au servit ca bază și au influențat modelele lingvistice dezvoltate de Bandler și Grinder.

4. Presupunerea unei orientări fundamentale a acțiunii umane către obiective (Pribram, Galanter, Miller, TOTE, 1960)

5. Scrierile teoretice ale lui William James subliniind sistemele de reprezentare senzorială inerente ca elemente de bază ale procesării informației și ale experienței subiective.

6. Presupunerea existenței unor părți funcționale și independente ale identității cuprind elemente de proces conștiente și inconștiente, rezultate din practica modelării lui Fritz Perls, Virginia Satir și Milton Erickson.

Pe baza acestor teorii și ipoteze, precum și a proceselor de modelare concepute generativ, gama NLPt este prezentată ca o arhitectură deschisă care poate deveni mai largă datorită noilor evoluții din activitatea practică.